19 tháng 7, 2012

Giá chụp album cưới studio - áo cưới Thiên Đường

GIÁ CHỤP ALBUM CƯỚI STUDIO
(DỊCH VỤ CƯỚI LẺ)


1. Chụp album cưới (album cưới studio 20x30, 21 trang) -  giá bán: 3.800.000 VNĐ.

2. Chụp  album cưới (album cưới studio 20x30, 31 trang) -  giá bán:  4.500.000 VNĐ.

3. Chụp album cưới (album cưới studio 25x35, khổ đứng, 31 trang) -  giá bán:  5.500.000 VNĐ.

4. Chụp album cưới (album cưới studio 25x35, khổ ngang, 31 trang) -  giá bán:  6.000.000 VNĐ.
5. Chụp album cưới (album cưới studio 30x30, 31 trang) -  giá bán: 6.500.000 VNĐ.
6. Chụp album cưới (album cưới studio 30x40, khổ đứng, 31 trang) -  giá bán: 7.500.000 VNĐ.
7. Chụp album cưới (album cưới studio 30x40, khổ ngang, 31 trang) -  giá bán: 8.000.000 VNĐ.
8. Chụp album cưới (album cưới studio 30x45, khổ đứng, 31 trang) -  giá bán: 8.500.000 VNĐ.
9. Chụp album cưới (album cưới studio 30x45, khổ đứng, 31 trang) -  giá bán: 9.000.000 VNĐ.

Muốn biết thêm thông tin chi tiết quý khách vui lòng truy cập: cửa hàng dịch vụ trực tuyến áo cưới Thiên Đường.

Phản ứng:

1 nhận xét: